Seminar Miles Kessler

Op zaterdag 26 oktober zijn Wouter, Sigrid en Inge naar Arnhem afgereisd om een dag van het seminar van Miles Kessler bij te wonen. Miles Sensei is van oorsprong Amerikaan en heeft zijn dojo in Tel Aviv. Hij hield een seminar van 3 dagen in de dojo van Ronnie Stevens in Arnhem. We hebben Ronnie leren kennen bij de stage van Linda Holiday Sensei in Leiderdorp.

 

We begonnen om 11.00 uur met een meditatie van ruim een half uur. Hiermee konden we ons focussen op de leegte en je centrum.

 

Miles had het in zijn lessen op zaterdag over de universele principes van Aikido en het lerend vermogen. Thema van de stage was dan ook Shu Ha Ri, het uitgangspunt dat je in budo eerst technieken kopieert, er daarna creatief mee omgaat en ze daarna overstijgt. We begonnen de les met oefeningen waar het ging om in verbinding blijven met je partner, eerst statisch, daarna bewegend door de hele ruimte. Later kwamen er meer technieken aan te pas, maar de beweeglijkheid bleef een belangrijk uitgangspunt om tot die techniek te komen.

 

Miles had het over de verschillende stadia van technieken, beginnend bij kihon waza, waarbij de technieken nog statisch zijn. Daarna volgt ki no nagare. waarbij er meer flow en dynamiek in de technieken komt. Het derde stadium (henka waza) is dat van toepassing en variatie. Het vierde gaat over het overnemen van technieken (kaeshi waza). In het laatste stadium (jiyu waza) is er nauwelijks nog sprake van technieken, maar puur van beweging. Met deze verschillende stadia hebben we oefeningen gedaan.

In de middag was er muziek (trage pianotonen), die repeterend de hele les aanhielden. Er werd geen aandacht aan besteed, maar ongemerkt beïnvloedde het wel je manier van bewegen. We leerden om als uke een techniek op vier verschillende momenten in de actie van nage (kote gaeshi) weer over te nemen. Het was bijzonder om te zien hoe iedereen in de laatste deel van de les had geleerd om heel vrij te bewegen bij een vaste aanval en zo veel variaties aan technieken liet zien door enkel te voelen waar de energie van uke naar toe ging.

Het was een hele leuke, inspirerende en vooral leerzame stage. Er waren veel leuke mensen (ook uit Duitsland en België) waar we contacten mee hebben gelegd. Fijn om zo een netwerk te krijgen van mensen die Aikido beoefenen, zoals wij dat bij Aikidojo Leiderdorp ook graag doen.